Vjačeslava Kaščejeva lekcija Cēsīs

30.aprīļa pēcpusdienā, plkst. 17:00 VISI aicināti uz apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureāta profesora Vjačeslava Kaščejeva lekciju "Fizikas 21.gadsimta lielākie izaicinājumi". Lekcija notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā. Ieeja bez maksas.

Fizikas atklājumu temps un raksturs mūsdienās ir sen kā pāraudzis fizikas mācību grāmatu rāmjus. Lekcijā profesors iepazīstinās ar modernās fizikas lielākajiem jautājumiem un to, kā fiziķi visā pasaulē meklē uz šiem jautājumiem atbildes.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureātu zinātnē Vjačeslavu Kaščejevu un Jauno Fiziķu skolu aicina Latvijas vidusskolu jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Fizikas pavasaris”, motivējot fizikas stundās apgūstamo vielu izprast caur jaunrades procesu.

Projekta “Fizikas pavasaris” mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.

Konkursa darba uzdevums

Radīt mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, video, dziesmu, komiksu u.tml.) ar nosaukumu “Viļņa piedzīvojumi”, kas demonstrē elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību daudzveidību. Vairāk par elektromagnētisko viļņu īpašībām skatieties lekcijā.

Vjačeslava Kaščejeva video lekcija “No gaismas līdz kvantam” (33:47 min)

Video lekcija paredzēta kā palīgmateriāls fizikas stundās. Lekcijā profesors Vjačeslavs Kaščejevs stāsta par elektromagnētiskajiem viļņiem un kvantiem, motivējot aizdomāties par ikdienas parādību daudzveidīgām un reizēm šķietami pretrunīgām izpausmēm.

Kā tu skaidro fiziku?

Kas ir RENTGENSTARI, skaidro Renārs Kaupers, Shipsi un Carnival Youth. 
Tāpat 30.aprīlī profesors Vjačeslavs Kaščejevs aicina uz aizraujošu lekciju "Fizikas 21.gadsimta lielākie izaicinājumi". Lekcija notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā, sākums plkst. 17.00.

Noskaties video klipu un uzzini, kā RADIOVIĻŅUS skaidro mūziķi (2:16 min). Iespējams, video vari smelties idejas konkursa uzdevuma izpildīšanai.

Noskaties video klipu un uzzini, kas ir GAMMA KVANTI mūziķu interpretācijā (2:16 min).

 

Konkursa NOLIKUMS

Konkursa darbi līdz 17.aprīlim jāiesūta elektroniski uz arta.platace@fondsviegli.lv vai jānogādā Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” birojā (pasta zīmogs 14.aprīlis), Bruņinieku ielā 22-1, Rīgā, LV-1001.

Darbam jāpievieno: mākslas darba apraksts brīvā formā (līdz 300 vārdiem), komandas dalībnieku vārds, uzvārds, skola, klase; komandas nosaukums; komandas moto; komandas kontaktpersonas informācija – telefona numurs un e-pasts.

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā, t.sk., Vjačeslavs Kaščejevs, Jauno Fiziķu skolas pārstāvis, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” pārstāvis un projekta atbalstītāji. Izvērtējot darbus vienlīdz tiks analizēta gan darba precizitāte fizikālo procesu attēlošanā, gan komandas izpaustais radošums un darba izpildījuma kvalitāte.

Balvas un rezultātu paziņošana

Izvērtējot konkursa darbus, žūrija noteiks 10 labākās komandas, kas iegūs tiesības piedalīties fizikas stundā “Fizikas pavasaris”. Stunda notiks 30. aprīlī, Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tajā piedalīsies Vjačeslavs Kaščejevs, Jauno Fiziķu skolas pārstāvji un grupas Carnival Youth mūziķi.
Stundas laikā tiks sniegts populārzinātnisks ievads par gaismas viļņu interferenci, notiks praktiskās nodarbības kopā ar Jauno Fiziķu skolu (veidojot sērkociņu spektroskopu, veicot mata diametra aprēķinus, izmantojot gaismas difrakciju, kā arī tiks pētīti gaismas avotu emisijas spektri – demonstrācijas, izmantojot dažādus gaismas avotus un portatīvu spektrometru, kas saslēgts kopā ar datoru.). Kopā ar grupu Carnival Youth pētīsim fizikas likumus mūzikā, kā arī nosauksim konkursa uzvarētājus, kuri dosies uz Jauno Fiziķu skolas un grupas Carnival Youth vasaras nometni Ziedoņa muzejā* 2015.gada vasarā.

 

Par Fizikas pavasari

Projekts “Fizikas pavasaris” apvieno fiziku un radošo pašizpausmi. Lai gan fizikas zinātne sabiedrībā bieži tiek uzskatīta par sarežģītu un neizprotamu formulu apkopojumu, fizikālās likumsakarības varam sev apkārt ieraudzīt ik dienas. Padziļināta interese par fiziku jauniešu vidū nav ļoti izplatīta, tomēr praktiskos piemēros un eksperimentos varam pārliecināties, ka izprast fiziku var būt arī viegli.

Jauniešus, kam interesē dabaszinātnes un kuri savu dzīvi nākotnē plāno saistīt ar eksaktajām zinātnēm, izglīto Jauno Fiziķu skola, kas sadarbībā ar fizikas pasniedzējiem organizē nodarbības un praktiskas aktivitātes visā Latvijā. Šo pasniedzēju vidū ir arī asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs, kurš ir arī apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureāts zinātnē. Pēc apbalvojuma saņemšanas profesoram un Imanta Ziedoņa fondam “Viegli” izveidojās cieša sadarbība, kā rezultātā tapa projekts “Fizikas pavasaris” ar mērķi paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi.

 

Projektu “Fizikas pavasaris” atbalsta

Normunds Bergs, Arnis Riekstiņš, Zinātnes centrs Z(in)oo, Latvijas Universitāte, Cēsu novada dome, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija

Par fiziku un jaunradi palīdz stāstīt

E-klase, DELFI, draugiem.lv, radio NABA, radio pieci.lv

--------------------------------------------------------------------------------------

Zināmas labākās jaunrades konkursa “Fizikas pavasaris” komandas

Jaunrades konkursā saņēmām 40 radošos darbus par tēmu “Viļņa piedzīvojumi”, kas demonstrēja elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību daudzveidību. Sakām lielu paldies katrai komandai, ikvienam dalībniekam – jauniešiem un skolotājiem – par ieguldīto laiku, izdomu un ziedonisko garu!

Konkursam iesūtītos darbus skatīja un vērtēja žūrija: fonda “Viegli” pārstāvis Raimonds Gusarevs, Jauno Fiziķu skolas pārstāvji, Vjačeslavs Kaščejevs, Latvijas Universitātes pārstāvis Madars Štramdiers un grupa Carnival Youth.

Ceļazīmi uz projekta noslēguma pasākumu – fizikas stundu Cēsīs, 30. aprīlī iegūst: (secībai nav nozīmes)

 • Pumpuru vidusskolas komanda “E-M viļņu sērfotāji” (12.a klases skolēni: Baiba Erba, Elīna Vestmane, Reinis Sevelis un Pumpuru vidusskolas fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece). Komandas “E-M viļņu sērfotāji” radošais darbs
 •  
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas komanda “λάμδα” (12.b klases skolēni: Deizija Broka, Valdemārs Nulle, Dace Gaile un fizikas skolotāja Inese Purmale). Komandas “λάμδα” radošais darbs
 •  
 • Ventspils 1.ģimnāzijas komanda “Objektīvie viļņi” (12.c klases skolēni: Marta Zakalovska, Kate Prizeva Andersone, Alise Kitija Dubrova un skolotājs Imants Kagainis). Komandas “Objektīvie viļņi” radošais darbs
 •  
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda “Tumsas spēki” (12.b klases skolēni: Sintija Tarasova, Edgars Klētnieks, Artis Jēkabs Dubkevičs un fizikas skolotājs Reinis Lazdiņš). Komandas “Tumsas spēki” radošais darbs
 •  
 • Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komanda “Redzamā gaisma” (10. un 11.klases skolēni: Austra Apsīte, Madara Ratniece, Toms Kagainis un skolotāja Ieva Freidenfelde). Komandas “Redzamā gaisma” radošais darbs - dziesma un attēls
 •  
 • Ķeguma komercnovirziena vidusskolas komanda “Ķegumā ir spēks” (10.klases skolēni Līga Bērziņa, Ivars Laicāns, Jānis Dāvids Siliņš un fizikas skolotājs Jānis Brūveris). Komandas “Ķegumā ir spēks” radošais darbs
 •  
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas komanda “Kardiogrāfi” (11.f klases skolēni: Megija Korkla, Austra Ciša, Amanda Opolā un fizikas skolotāja Ilva Cinīte). Komandas “Kardiogrāfi” radošais darbs
 •  
 • Liepājas 12.vidusskolas komanda “Dubaņevičs” (11.klases skolēni: Aleksejs Antoņuks, Mihails Holkins, Luīza Kirakosjana un skolotājs Juris Skinderskis). Komandas “Dubaņevičs” radošais darbs
 •  
 • Bauskas Valsts ģimnāzijas komanda “Herca mazbērni” (12.a klases skolēni: Linda Bērtule, Liene Bokmane, Deins Alksnis un fizikas skolotājs Dmitrijs Jemeļjanovs). Komandas “Herca mazbērni” radošais darbs
 •  
 • Pumpuru vidusskolas komanda “Viļņu efekts” (12. a klases skolēni: Evija Cibuļska, Gints Dakša, Beāte Eiķele un fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece). Komandas “Viļņu efekts” radošais darbs
 •  

Konkursa žūrija vērtēja darbu atbilstību tēmai, darbā pausto radošumu un izpildījuma kvalitāti.

Konkursa noslēguma pasākums notiks 30.aprīlī pulksten 11.00, Cēsu Valsts ģimnāzijā. Pasākums būs kā praktiska un aizraujoša fizikas stunda, ko vadīs profesors Vjačeslavs Kaščejevs, Jauno Fiziķu skolas pārstāvji un grupas Carnival Youth mūziķi. Fizikas stundā no pašiem vienkāršākajiem ūdens viļņu principiem stāstījums aizvīsies līdz skaņas viļņiem, ko uzskatāmi palīdzēs demonstrēt mūziķi. Tāpat fizikas stundas dalībniekiem būs iespēja pašiem, izmantojot viļņveida dabu un lāzera difrakcijas parādību, izmērīt sava mata biezumu.

Pasākuma noslēgumā tiks paziņoti konkursa galvenās balvas ieguvēji, kuri saņems ceļazīmi uz Jauno Fiziķu skolas un grupas Carnival Youth vasaras nometni Ziedoņa muzejā* 2015.gada vasarā.