2014.gada 1.decembrī, informācija medijiem

Vides un radošuma programmu attīstība Imanta Ziedoņa “Dzirnakmeņos”

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu attīstīs vides un radošuma programmas Imanta Ziedoņa muzejā “Dzirnakmeņi”. Projekts tiek realizēts 2014.gada nogalē, un tā kulminācija būs pilotseminārs “Dzirnakmeņos” kā vides un jaunrades mijiedarbības eksperiments.

Imants Ziedonis ir viens no Latvijas kultūras kanona pārstāvjiem, kas savas darbības laikā savienojis dažādas nozares savstarpēji papildinošā dimensijā - dzeja un daba, dzeja un fizika, pilsēta un lauki, Latvija un pasaule.  Murjāņos top Imanta Ziedoņa muzejs “Dzirnakmeņi”, kura galvenais uzdevums ir veicināt jaunradi caur visām ar Imantu Ziedoni saistītajām jomām, tajā skaitā dabu, vides aizsardzību un vides izglītību

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija ir  atbalstījusi projektu „Vides un radošuma programmu attīstība Imanta Ziedoņa “Dzirnakmeņos””, piešķirot nodibinājumam „Imanta Ziedoņa fonds “Viegli””  finansējumu  21 826,-  EUR  apmērā no valsts budžeta apakšprogrammas  "Vides aizsardzības projekti" 2014.gada dotācijām paredzētiem līdzekļiem. Projekta mērķis ir attīstīt Imanta Ziedoņa muzeja “Dzirnakmeņi” vides un radošuma programmas, kā arī tām nepieciešamo infrastruktūru, lai muzejs kļūtu par bāzes vietu jaunrades projektiem vides izglītības jomā.

Projekta saturiskā daļā tiks izstrādāts “Dzirnakmeņu” vides stratēģija un darba plāns 2015. gadam. Tiks izveidots informatīvi vizuāls dokumentāls videomateriāls par “Dzirnakmeņiem” tuvumā plūstošo Lojas upi, tās gleznainajām klintīm, par Murjāņu apkārtni un Gaujas Nacionālo parku. Šis videomateriāls projekta publicitātes mērķiem tiks demonstrēts Latvijas Televīzijā, bet pēc tam tiks saglabāts un demonstrēts “Dzirnakmeņu” apmeklētājiem un viesiem.

Tiks izstrādāta arī digitālā spēle par Imanta Ziedoņa “Zaļo pasaku” kā mācību un reklāmas materiālu “Dzirnakmeņu” vides programmai. Spēle taps Imanta Ziedoņa digitālā muzeja 2.kārtas - spēles par krāsainajām pasakām ietvaros. Spēles saturs atspoguļo reālo “Dzirnakmeņu” vidi 3D formātā un ir palīglīdzeklis Ziedoņa darbu apguvei literatūras stundās. Digitālā muzeja pirmā kārta - “Epifāniju pavēlnieks” divu gadu laikā spēlēta 80 000 reižu, to mācību procesā izmanto visu Latvijas skolu skolotāji.

Projektā paredzēta tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, ķieģeļu sienas pārveide par āra ekrānu un tai pietuvinātās zonas pārveide par skatuves vietu.

Iecerēts arī pilotseminārs 2014.gada decembra beigās “Dzirnakmeņos”, uzaicinot dažādu vides un izglītības organizāciju pārstāvjus. Pilotsemināra laikā plānots radīt labās prakses piemērus “Dzirnakmeņu” vides izglītības programmai, kā arī vienoties par programmas realizēšanu un visu pušu iesaisti 2015.gada sezonā.

Projektu "Vides un radošuma programmu attīstība Imanta Ziedoņa “Dzirnakmeņos”" finansiāli atbalsta LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS.

Plašākai informācijai:

Ināra Kehre

Imanta Ziedoņa fonda „Viegli”

Tālrunis 29616900

inara.kehre@fondsviegli.lv