Par fondu „Viegli”

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” ir nodibinājums, kas izveidots 2010. gada pavasarī, lai īstenotu fonda patronam – dzejniekam Imantam Ziedonim, tuvu misiju: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”.

Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt jaunradi Latvijā:
   1) veicinot Imanta Ziedoņa ideju īstenošanos un vērtību turpināšanos,
   2) atbalstot radošas, neparastas idejas un,
   3) veidojot sabiedriskus projektus, kas atklāj Latvijas skaistumu.

Fonda valde: Renārs Kaupers, Jānis Holšteins-Upmanis, Ants Grende, Ināra Kehre.

Fonda padome: Žanete Grende (padomes priekšsēdētaja), Eva Ikstena, Māra Upmane-Holšteine, Māris Saukāns, Artūrs Irbe, Daiga Bērziņa, Raimonds Gusarevs, Maija Jaunzeme.

Plašāk par fonda „Viegli” mērķiem iespējams uzzināt: 
fonda „Viegli” stratēģijā (oriģinālā versija).
- fonda "Viegli" stratēģijā (papildināta ar paveikto 2010-2012 gadā un fonda nākotnes iecerēm).

Fonds "Viegli" nepārtraukti meklē cilvēkus, kas ir gatavi ar savu darbu vai līdzekļiem palīdzēt fonda mērķu īstenošanai. Sazinies ar mums, ja vēlies iesaistīties un palīdzēt!