Projektu vadības un līderības apmācības

Projektu vadības un līderības apmācības

2021. gada jūnijā realizētas vairākas tiešsaistes apmācības konsultāciju un treniņa uzņēmuma Franklin Covey Latvija treneru vadībā.

Darba sesiju laikā fonda Viegli komanda iepazinās, nostiprināja, pilnveidoja zināšanas par projektu vadības un līderības pamatprincipiem – projektu sagatavošanu, plānošanu, risku analīzi, komunikāciju, projekta realizāciju un citiem projektu vadības, līderības aspektiem. Apmācības palielināja projektu vadītāju darba efektivitāti un projektu vadības pratību.